RIEC Limburg

Bezoek Actiecentrum Ondermijning Curaçao

Op maandag 24 juni 2024 bracht het Actiecentrum Ondermijning Curaçao – ACOC een bezoek aan het RIEC Limburg (en het EURIEC).

In Curaçao is er geen RIEC, maar wel het Actiecentrum Ondermijning Curaçao. Het doel van dit overleg was onder meer om inspiratie op te doen en te verkennen hoe hun organisatie en aanpak geborgd kan worden. Daarnaast werd samen bekeken welke best practices er in Nederland en de omliggende landen zijn, zowel wat betreft de aanpak in het algemeen als wat betreft (grensoverstijgende) wetgeving.

Daarnaast kregen we als RIEC Limburg ook inzicht in de ontwikkelingen en initiatieven in Curaçao en Aruba. In de toekomst blijven we graag met hen in contact om van elkaar te leren en om eventueel samen op te trekken bij wetgevende initiatieven.