RIEC Limburg

Het RIEC Limburg is een samenwerkingsverband van:

 • 31 Limburgse gemeenten;
 • Provincie Limburg;
 • Politie;
 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Belastingdienst;
 • Douane;
 • Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD);
 • Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA);
 • Koninklijke Marechaussee;
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

Het RIEC Limburg faciliteert, ondersteunt en verbindt overheidsinstanties in de regio Limburg bij de aanpak van ondermijnende
criminaliteit, met als doel: Samen slimmer tegen de ondermijnende criminaliteit. 

In Nederland zijn tien RIEC’s actief. Elk RIEC werkt binnen regionale grenzen, onder aansturing van een regionale stuurgroep. Het LIEC
(Landelijk Informatie- en Expertise Centrum) zorgt voor verbinding tussen de RIEC’s en de landelijke partners.

Wat doet het RIEC Limburg?

Het RIEC biedt als netwerkorganisatie een platform voor informatiedeling tussen deelnemende partners onder het RIEC-convenant,
analyseert informatie en doet verdiepend onderzoek. Daarnaast ondersteunt het RIEC als expert in de integrale en bestuurlijke aanpak
van ondermijnende criminaliteit, de partners bij het aanpakken en voorkomen van ondermijnende criminaliteit. 

Een belangrijke taak van het RIEC is het krijgen van inzicht in de activiteiten van de ondermijnende criminaliteit, het versterken van het
(lokale) bewustzijn ervan, en het ondersteunen en aanjagen van de aanpak. Zo verzamelt, analyseert en verwerkt het RIEC informatie van
alle betrokken partners in concrete casussen. Op basis daarvan komen interventie-adviezen tot stand. 

Ook levert het RIEC bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise over verschillende thema’s om partners te ondersteunen bij de
aanpak van ondermijnende criminaliteit. Verder stimuleert het RIEC de ontwikkeling van gezamenlijk regionaal beleid in de regio op het gebied
van ondermijning. De ambities van de regio zijn vastgelegd in het ambitiedocument: één coalitie tegen ondermijning in de regio Limburg.