RIEC Limburg

Ondermijnende criminaliteit heeft grote maatschappelijke gevolgen
Zo veroorzaken hennepplantages brandgevaar in woonwijken, gaan eerlijke ondernemers failliet doordat malafide ondernemers geld witwassen en producten onder kostprijs verkopen, ervaren boeren geweld en intimidatie om hun leegstaande schuur te verhuren en worden jongeren criminele netwerken ingelokt met hand-en-spandiensten.

Herken jij signalen van ondermijnende criminaliteit in je omgeving?
Meld dit dan via jouw gemeente, de politie of Meld Misdaad Anoniem.

Elke melding telt!

Zelfs als je denkt:

 • ik moet het zeker weten vóórdat ik meld
 • er gebeurt toch niets mee
 • dit weet iedereen al
 • anderen signaleren het wel
 • ik ga niet over georganiseerde misdaad
 • boeven vangen is voor de politie

Regelmatig rijdt ’s avonds een busje bij de buren de garage in. Na korte tijd vertrekt het busje weer. De politie had al een melding van hennepgeur in de straat. Dankzij deze melding kunnen ze gericht handelen. Bij binnenkomst treffen ze een hennepplantage aan. 

Signalen

Drugshandel
Drugshandel
 • Ongebruikelijke tijdstippen: Komen en gaan van personen, auto’s en scooters op afwijkende tijdstippen (bijvoorbeeld ‘s avonds laat of ’s nachts).
 • Opvallende personen: Aanloop van gebruikers / dealers, overlast van personen die onder invloed zijn, bezoekers die korte tijd blijven.
 • Voertuigen: Auto’s waarbij personen in- en uitstappen, auto’s met buitenlandse kentekens.
 • Afval: Drugsgerelateerd afval op straat zoals sealpacks, zakjes, vloeitjes, rietjes etc.
Hennepteelt en drugslaboratoria
Hennepteelt en drugslaboratoria
 • Geuren: Aceton, amandel of anijs (drugslab) of hennep
 • Ongebruikelijke tijdstippen: Aanloop van personen of in- en uitladen van goederen op vreemde tijdstippen (heel vroeg of ’s nachts).
 • Verlaten pand: Afgeplakte ramen, dichte rolluiken, deur wordt niet geopend terwijl er iemand binnen lijkt te zijn, pand lijkt ongebruikt.
 • Geluiden: Klusgeluiden of voortdurend gezoem van afzuigapparatuur.
 • Zichtbare aanpassingen: Ontluchtingspijpen in het dak, roosters in de gevel of een raam dat altijd openstaat.
 • Uitstraling van warmte / vocht: Beslagen / vochtige ramen, muren, vloeren, plafonds.
 • Bewaking: Opvallend veel camera’s of afscherming van een pand door bijvoorbeeld hekken.
 
Illegale prostitutie
Hennepteelt en drugslaboratoria
 • Aanloop van personen: Komen en gaan van personen en veel activiteit in avonduren en weekenden.
 • Schaars geklede vrouwen: In omgeving waar dit niet thuis lijkt te horen: hotels, industrieterreinen, kapsalons.
 • Aanwezigheid van mannen: Mannen die aanbellen, rondhangen en panden in de gaten houden, vrouwen afzetten, spullen of geld ophalen.
 • Voertuigen: Verschillende auto’s korte tijd voor de deur. Vrouwen worden opgehaald / afgezet.
 • Inrichting woning: Weinig tot geen meubels. Wel bedden en matrassen.
 • Beperking van vrijheid: Mensen lijken nauwelijks buiten te komen en zitten vooral opgesloten in een huis of kamer.
 • Internet: Seksadvertenties voor locaties anders dan een seksinrichting zoals woningen, bedrijfspanden, hotels of massagesalons.
Arbeidsuitbuiting
Hennepteelt en drugslaboratoria
 • Werk: Lange werkdagen, niet weten waar men werkt, slechte werkomstandigheden, gevaarlijk en ongezond werk.
 • Wonen: Werknemer kent eigen adres niet, geen vrijheid (opgesloten zitten), slechte woonomstandigheden, huisvesting op bedrijventerrein.
 • Geld: Onderbetaald worden, boetes krijgen (bijv. kamer niet netjes, te laat), verplichte inhoudingen salaris, niet beschikken over geld of bankrekening.
 • Werkgever: Uitzendbureau / werkgever regelt ook huisvesting, vervoer etc., werkgever kent personeel niet bij naam.
 • Machtsmisbruik: Eigen legitimatiebewijs niet in bezit hebben, gedwongen worden tot arbeid, tekenen van geweld (angstig, blauwe plekken).
 • Onbekendheid: Geen Nederlands of Engels kunnen spreken, niet weten waar men zich bevindt, rechten en plichten in Nederland zijn onbekend.
Witwassen
Hennepteelt en drugslaboratoria
 • Weinig activiteit: Gebrek aan bedrijfsactiviteiten, onderneming blijft bestaan ook al komen er (bijna) geen klanten, veel directe concurrenten (vergelijkbare winkels) die het ogenschijnlijk beter doen en / of een goede naam hebben, klanten die in en uitlopen zonder zichtbare aankopen te doen.
 • Locatie: Gelegen in dure winkelstraat (hoge huren) of juist in een afgelegen verloederde winkelstraat, aanbod van artikelen past niet bij de locatie en / of roept vragen op.
 • Onduidelijke bedrijfsactiviteiten: Geen website of gevelreclame, slecht of geen retourbeleid, intimidatie bij klachten van klanten, telefonisch nooit bereikbaar, voorkeur voor contante betalingen / pinnen niet mogelijk.
 • Patsergedrag: Ondernemers vertonen (luxe) levensstijl (ook op sociale media), rijden in luxe / dure auto’s, parkeren vaak waar het niet mag zoals recht voor de winkel, grote en / of dure verbouwingen in winkelpand.
Vastgoedfraude
Hennepteelt en drugslaboratoria
 • Financiering: Financiering zonder hypotheek, natuurlijk persoon als hypotheekverstrekker of onduidelijke financiering. Aankoop van vastgoed is niet te rijmen met het inkomen van de persoon of de persoon is erg jong i.r.t. de hoogte van de financiering. Financiering verloopt (deels) via crowdfunding.
 • ABC-transacties: Pand verkocht door A via tussenpersoon B aan C. Er kan sprake zijn van fraude als de aankoopsommen sterk van elkaar verschillen.
 • Machtspositie: Eén persoon koopt veel vastgoed in een bepaald gebied.
 • Illegaal splitsen panden: Illegaal splitsen van panden of percelen of overbewoning.
 • Verbouwing: Langdurige of dure verbouwing, maar weinig activiteit.
Malafide ondernemingen & spookbedrijven
Hennepteelt en drugslaboratoria
 • Weinig activiteit: Weinig / geen klandizie, vaak gesloten, geen website, onduidelijke bedrijfsactiviteiten, opvallend weinig of juist veel personeel.
 • Geld: Alleen contante betalingen, dure verbouwingen of aankopen.
 • Locatie: Opvallende locatie (afgelegen, geen aanloop), slecht onderhouden, veel criminaliteit in directe omgeving, extreem duur pand, grote investering noodzakelijk.
 • Eigenaar: Regelmatige wisseling van eigenaar, eigenaar heeft in korte tijd meerdere zaken in eigendom.
 • Leiding: Onduidelijk wie de baas is, leidinggevende heeft geen zeggenschap, ‘smoesjes’ waarom er geen leidinggevende aanwezig is.
Jeugdige ondermijners
Hennepteelt en drugslaboratoria
 • Sociale contacten: Veel nieuwe contacten, veelal ouderen die crimineel gedrag vertonen, kan relatie met een groep of persoon niet verbreken, isoleert zich van vrienden / bekenden.
 • Gedrag verandert: Gespannen, angstig, vermoeid, plotseling vermagerd, wisselende emoties en gedragsveranderingen, weinig flexibel.
 • Veranderend gedrag op school: Spijbelen of volledig afwezig, concentratieproblemen, (onverklaarbare / plotselinge) slechte schoolprestaties, wordt altijd opgewacht in de pauzes of na school. Onverklaarbaar bezit: Meerdere telefoons, veel geld of creditcards, nieuwe en kostbare spullen.
 • Seksuele uitbuiting: Tattoo met een naam of speciaal teken. Ondergaat een verandering in (sexy) kleding en make up. Wordt gechanteerd met pikant beeldmateriaal. Wordt gehaald / gebracht met scooter of auto.
 • Wapens: Wapens in bezit en / of dreigt met wapens.
 • Telefoongedrag: Meerdere telefoons, wordt veel gecontacteerd op mobiel en moet altijd bereikbaar zijn.
Zorgcriminaliteit
Hennepteelt en drugslaboratoria
 • Organisatie: Onduidelijke organisatiestructuur, organisatie groeit opvallend snel, website met onjuiste informatie, eerdere faillissementen.
 • Bestuur en personeel: Antecedenten bij bestuurders en / of medewerkers, bestuurders en / of medewerkers die worden gezien met criminelen en / of louche types, snelle wisseling van personeel, personeel zonder relevante ervaring / diploma en / of VOG, te weinig geld naar personeelskosten.
  Kwaliteit en rechtmatigheid: Onduidelijke opvallende declaraties, gebrekkige kwaliteit van zorg.
 • Cliënten: Worden geronseld, worden achter de schermen beïnvloedt, worden ingezet voor (criminele) werkzaamheden onder het mom van dagbesteding, worden gemanipuleerd met geld / cadeaus.
 • Vervlechting: De zorgaanbieder en de aanbieder van de woning is dezelfde persoon / organisatie.
 • Hoge winsten: Zorgaanbieders die meer winst boeken dan de gangbare 3%.
 • Dure aankopen: Bestuurders, personeel en / of cliënten geven veel geld uit aan bijvoorbeeld auto’s, huizen en kleding.
Cybercriminaliteit
Hennepteelt en drugslaboratoria

Een aantal tips om cybercriminaliteit te voorkomen:

 • Sterke wachtwoorden: Gebruik unieke, complexe wachtwoorden en verander ze regelmatig. Gebruik een combinatie van letters (hoofd- en kleine letters), cijfers, speciale tekens.
 • Verschillende wachtwoorden: Gebruik voor elk account een ander wachtwoord en maak eventueel gebruik van een wachtwoordmanager.
 • Twee-factor-authenticatie (2FA): Schakel, indien mogelijk, twee-factor-authenticatie in voor je accounts.
 • Installeer software-updates: Zorg ervoor dat je besturingssysteem, apps en antivirusprogramma’s altijd up-to-date zijn.
 • Alert met e-mails: Open geen verdachte e-mailbijlagen of klik niet op links van onbekende afzenders. Wees alert op phishing-e-mails die proberen je persoonlijke informatie te stelen.
 • Voorzichtig op sociale media: Wees terughoudend met het delen van persoonlijke informatie en houd je privacy-instellingen op sociale media up-to-date.
 • Bewustwording: Wees je bewust van de nieuwste beveiligingsdreigingen en technieken die cybercriminelen gebruiken. Door op de hoogte te blijven, kun je beter reageren op nieuwe dreigingen.

Samen voor een eerlijke samenleving

Een ondernemer ziet dat een ‘collega’ dezelfde producten onder kostprijs verkoopt. Hij kan hier niet mee concurreren en verliest veel klanten. De eerlijke ondernemer leeft van en voor zijn bedrijf, voor de ‘collega’ is het een manier om drugsgeld wit te wassen.